100A ,30A DC Current probe 1W-UNI

  • 0 نظر
سنسور اندازه گیری جریان 30 و 100 آمپر DC
تولید کنندگان: HW Group

DC Current probe 1W-UNI مجموعه ای از سنسور و مبدل است که می تواند جریان 30 و 100 آمپر DC را اندازه گیری کند. سنسور به طور مستقیم (قطع یک سیم) به مدار اندازه گیری متصل می شود. جریان DC در هر دو جهت اندازه گیری می شود (توسط علامت مشخص شده).
خروجی 1Wire UNI این سنسور را می توان به دستگاه های Poseidon2 یا Ares متصل کرد و توسط آن از اضافه بار یا تغییر جهت جریان (شارژ / تخلیه) با ارسال انواع هشدارها مطلع شد.
این پروب مناسب برای نظارت بر جریان در سیستم ها ی مخابراتی و موبایل با ولتاژ ورودی 12، 24 یا 48 ولت که شارژ باتری یا نظارت بر مصرف انرژی در آنها حائز اهمیت می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.