VT510
سنسور اندازه گیری رطوبت Indoor در محدوده 10 تا 95 درصد
VT500
سنسور اندازه گیری دما Indoor در محدوده 50- تا 105+ درجه سانتی گراد
TSH202
سنسور دما و رطوبت دیجیتال مناسب برای فضای indoor
TST200
ترنسمیتر Pt100 برای نظارت دقیق دما در بین 200- تا 850+ درجه سانتیگراد.
TSH206
سنسور دما و رطوبت دیجیتال قابل نصب در رک، دیوار و سقف با رابط 1Wire
HTemp-1Wire Box2
سنسور ترکیبی دما و رطوبت جهت نصب روی دیوار و سقف
HTemp-1Wire Rack 19
سنسور ترکیبی دما و رطوبت قابل نصب در رک
HTemp-1Wire Outdoor
سنسور ترکیبی دما و رطوبت مناسب برای استفاده در فضای باز
HTemp-1Wire
سنسور ترکیبی دما و رطوبت جهت استفاده در فضای داخلی