TCG120
کنترل و مانیتورینگ درجه حرارت و رطوبت تحت GSM، دارای 2 ورودی دیجیتال، 2 ورودی آنالوگ، 2 رله به خروجی NO و NC و یک رابط 1wire با قابلیت اتصال 4 سنسور دما و رطوبت